Sunday, March 21, 2010

മലയാളവേദി

മലയാളപത്രങ്ങള്‍ക്ക് സംഭവം കണ്ണില്‍ പിടിച്ചില്ല
വാര്‍ത്ത വായിക്കുന്നതിന് വാര്‍ത്തയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക,
വലുതാക്കാനായി വീണ്ടും ക്ലിക്കുക.


യാത്രയ്ക്കിടയിലെ കാഴ്ച തന്നെ ഇതും...
മാതൃഭാഷയുടെ, മലയാളത്തിന്‍റെ, നിലനില്പിനായുള്ള പ്രയത്നത്തിന്‍റെ കാഴ്ച.
ആദ്യം മലയാളഐക്യവേദിയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് വായിയ്ക്കുക-
മാതൃഭാഷയെ സ്നേഹിയ്ക്കുക, മലയാള ഐക്യവേദിയില്‍ അണിചേരുക
നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളമാണല്ലോ. മാതൃഭാഷയെന്ന നിലയില്‍ ലോകത്തില്‍ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്‌ മലയാളത്തിനുള്ളത്‌. യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഷകളെക്കാളും അധികമാണ്‌ മാതൃഭാഷയെന്ന നിലയില്‍ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം. എല്ലാ ജനതയും അവരുടെ മാതൃഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനക്കുകയും അതി പുരോഗതിക്ക്‌ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ നാം മലയാളികള്‍ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്‌. നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തില്‍ നാം മലയാളത്തിന്‌ വേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല. മലയാളം മാധ്യമമായ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. ഈ നിലയില്‍ പോകുകയാണെങ്കില്‍ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പഠനമാധ്യമമെന്ന നിലയില്‍ മലയാളം പൂര്‍ണമായും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. മാതൃഭാഷ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്‌ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന്‌ കാരണമായി പറയാറുള്ളത്‌ അതില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ തൊഴില്‍ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ്‌. കേരളത്തില്‍ പഠിക്കുന്നവരില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇവിടെത്തന്നെയാണ്‌ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നത്‌ എന്ന കാര്യം ഇതു പറയുമ്പോള്‍ നാം ഓര്‍ക്കാറില്ല. പുറത്ത്‌ അനേകം രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്‌ ഇംഗ്ളീഷല്ല, അവിടത്തെ മാതൃഭാഷയാണ്‌. മലയാളമാധ്യമത്തില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇംഗ്ളീഷ്‌ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാല്‍ അന്യനാടുകളിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന്‌ അത്‌ മതിയാകുകയും ചെയ്യും. അന്യനാട്ടില്‍ പോകുന്നവരുടെ കാര്യമിരിക്കട്ടെ. സ്വന്തം നാട്ടില്‍ത്തന്നെ മലയാളം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന്‌ എന്തു ന്യായീകരണമാണുള്ളത്‌? മാതൃഭാഷ പൊതുജീവിതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനും മാതൃഭാഷയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാനുമുള്ള അവകാശം ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്‌. ജനങ്ങളെ മാതൃഭാഷയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയില്‍ അധികാരികള്‍ക്കുമുണ്ട്‌. 1969 മുതല്‍ നമ്മുടെ ഭരണഭാഷ മലയാളമാണെന്ന്‌ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചത്‌ ഏറെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ്‌. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഹരജികള്‍ മലയാളത്തിലാണ്‌ നല്‍കേണ്ടത്‌ എന്നും ഫയലുകള്‍ മലയാളത്തിലാണ്‌ എഴുതേണ്ടത്‌ എന്നും നിയമമുണ്ട്‌. സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ബോര്‍ഡുകള്‍ മലയാളത്തിലാണ്‌ എഴുതേണ്ടത്‌ എന്നാണ്‌ നിയമം. കോടതിനടപടികള്‍ക്കും വിധിപ്രസ്താവത്തിനും മലയാളം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്‌ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഇന്നും നാം ഓഫീസുകളില്‍ മലയാളം ഉപയോഗിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുന്നില്ല. കോടതികളുടെ കാര്യവും അതുതന്നെ. ഇതൊക്കെ പാലിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ പൊതുജീവിതത്തില്‍ നമ്മളും മലയാളം നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്‌. കടകളുടെ പേരുകള്‍ പോലും മലയാളത്തിലെഴുതുന്നതിന്‌ നാം മടിക്കുകയാണ്‌. മലയാളി മലയാളിക്ക്‌ നല്‍കുന്ന കല്യാണക്കത്തുകള്‍ ഇംഗ്ളീഷില്‍ മാത്രം അച്ചടിക്കുന്നതിന്‌ പിന്നിലുള്ളത്‌ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനക്കുറവ്‌ മാത്രമാണ്‌. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിനിധികള്‍ തന്നെയാണല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥരായും അധികാരികളായും വരുന്നത്‌. എല്ലാ ആധുനിക ജനാധിപത്യസമൂഹങ്ങളും ഒരു സമൂഹമായി തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌ മാതൃഭാഷയെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ്‌. മലയാളഭാഷ ഇല്ലാതാകുമ്പോള്‍ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ നിലനില്‍പാണ്‌ ഇല്ലാതാകുന്നത്‌. മാതൃഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വാദം മറ്റു ഭാഷകള്‍ക്കെതിരല്ല. മറ്റു നാടുകളില്‍ നിന്ന്‌ വരുന്നവര്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും വ്യക്തികളെന്ന നിലയില്‍ ഉദ്യോഗ-ഭരണതലത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അത്‌ എതിരാവുന്നില്ല. എല്ലാ ജനതയും പരസ്പരം ഇടകലരുക എന്നത്‌ സ്വാഭാവികവും അനിവാര്യവുമായ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ്‌. ഒരു നാട്ടില്‍ ജീവിക്കേണ്ടത്‌ അവിടെ ജനിച്ചവര്‍ മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന സങ്കുചിതമായ മണ്ണിണ്റ്റെ മക്കള്‍ വാദമല്ല, ഭരണത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും മാതൃഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത്‌ ഒരു ജനതയുടെ അവകാശമാണ്‌ എന്ന വിശാലമായ ആധുനിക ജനാധിപത്യസങ്കല്‍പമാണ്‌ മാതൃഭാഷയ്ക്കു വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നവരെ നയിക്കേണ്ടത്‌. അന്യനാടുകളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന മലയാളികളും അവിടത്തെ ജനതയെയും അവിടത്തെ മാതൃഭാഷയെയും ബഹുമാനിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്‌. കേരളത്തിനകത്തുതന്നെ ഭാഷാന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ആദിവാസികളെയും അവരുടെ ഭാഷകളെയും നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. മലയാളത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത്‌ എല്ലാ ജനതകളുടെയും മാതൃഭാഷകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിണ്റ്റെ ഭാഗമാണ്‌. മലയാളം നേരിടുന്ന അവഗണന തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ്‌ മലയാള ഐക്യവേദി എന്ന പേരില്‍ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാനത്താകമാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്‌. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും എഴുത്തുകാരും സമൂഹത്തില്‍ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള തൊഴിലുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുടെ വിശാലമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്‌. സ്നേഹത്തിലും സൌഹൃദത്തിലും ജനാധിപത്യബോധത്തിലും ഊന്നുന്ന ഒരു സമൂഹം നിലനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ മാതൃഭാഷ നിലനില്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്‌ എന്ന ബോധമാണ്‌ ഈ കൂട്ടായ്മയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്‌. രാഷ്ട്രീയ-മത-ജാതി പരിഗണനകള്‍ക്കതീതമായി നില്‍ക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്‌ എല്ലാ ഭാഷാസ്നേഹികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തും നമുക്ക്‌ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്താം.
സ്നേഹപൂര്‍വം
( ഒപ്പ്‌ )
ഡോ.പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍,‍ പ്രസിഡന്‍റ്റ്
കെ.എം.ഭരതന്‍, ജന. സെക്രട്ടറി
പി. പവിത്രന്‍, കണ്‍വീനര്‍


മലയാള ഐക്യവേദി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനം പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (21.03.10)

ശ്രീ. ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് സംസാരിയ്ക്കുന്നു19 comments:

 1. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ.. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...

  ReplyDelete
 2. aatmaa etu sariyalla valiya celebrity onnum allenkilum nammalum oru kochu sundari alle ...oru pottam nammudeyum aakamayirunnu....

  ReplyDelete
 3. മലയാളം അവഗണിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇതിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? എന്ത് കൊണ്ട് മലയാളി ഇങ്ങനെ ആകുന്നു? വിശദമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 4. ആദ്യത്തേത് ടെക്സ്ററ് ഫോര്‍മാറ്റ് ആക്കാമായിരുന്നു. വായിക്കാന്‍ എളുപ്പത്തിന്.

  ReplyDelete
 5. ആത്മാ.പോസ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എന്താ നമ്മള്‍ മാത്രമാണല്ലോ..ഇതൊന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കണ്ടേ-ഈ ചര്‍ച്ച?

  പിന്നെ അനൂ... ഞാന്‍ തോറ്റു നിന്നെക്കൊണ്ട്..കമന്റ് വായിച്ച് ചിരി അടക്കാന്‍ പറ്റീല്യ....എന്തായാലും നീ സുന്ദരിതന്നെ ട്ടോ..

  ആത്മാ..ഈ തകര്‍പ്പന്റെ പേര് മാറ്റിക്കിട്ടാന്‍ വല്ല വഴിയും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തൊരപ്പനെ ഓര്‍മ വരുന്നു..!!പിന്നെ പപ്പടം പൊടിയുന്ന ശബ്ദവും..!!

  ReplyDelete
 6. ഹേന,

  >ചര്‍ച്ചയിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിയ്ക്കായ്കയല്ല, മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വന്ന കമന്‍റുകള്‍ പോലും 'മലയാള'ത്തിന് ഇല്ല. ഈ മലയാളീസ് എന്താ ഇങ്ങനെ?

  >തകര്‍പ്പനാവുക തന്നെ തകര്‍പ്പന്‍റെ ലക്ഷ്യം...

  >അനുവിന് സന്തോഷമായി എന്ന് കരുതാം...

  ReplyDelete
 7. ഇതെന്താ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഇങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്നത്....
  ആത്മാ ഈ വഴി വരാന്‍ വൈകിയതില്‍ ആദ്യംതന്നെ ക്ഷമചോദിക്കുന്നു.ഹേനേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷാ ചര്‍ച്ച നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാക്കണം. അതിന്‌ നമ്മളൊക്കെ മതി മാഷേ.കമന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലൊന്നും ഒരുകഥയുമില്ല... എന്തായാലും നമ്മള്‍ ചെറിയൊരു കൂട്ടമല്ലല്ലോ?????
  വീണ്ടും വരാം മാഷേ....

  ReplyDelete
 8. കമന്‍റുകളുടെ എണ്ണമല്ല ഉള്ളടക്കം തന്നെയാണ് എന്‍റെ വിഷയം.
  ഇത്രയും എഴുതിയ കുഞ്ചിയമ്മയും വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് വരാതെ പോയി...

  ReplyDelete
 9. കുഞ്ചിയമ്മ ആരാന്ന് മനസിലായോ ആത്മാ...

  ReplyDelete
 10. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അതുകൂടി ചേര്‍ത്തതു നന്നായി.

  മലയാളം പത്രങ്ങള്‍ ഈ കോലാഹലമൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചപ്പോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമെങ്കിലും നന്നായി വാര്‍ത്ത കൊടുത്തു.

  എന്താ ഇവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യം എന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

  ഓ.ടോ:
  മൈലാഞ്ചീസ്, കുഞ്ചീസിനെ എനിക്കു പിടികിട്ടി. ഏതായാലും വിഷയത്തിലേക്കു വരട്ടെ ചര്‍ച്ചകള്‍.

  ReplyDelete
 11. ഹിന്ദു ആര്‍ട്ടികിള്‍ ചേര്‍ത്തത് നന്നായി.. എല്ലാരും മറ്റുള്ളോരു തുടങ്ങട്ടെ ചര്‍ച്ച എന്ന് കരുതി ഇരിക്ക്യാണൊ? ആത്മന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ? ഞാനടക്കം......

  ഓ.ടോ...കുഞ്ചീസ് തല്‍കാലം അനോണി ആവട്ടെ... ഇവിടെ പറയണ്ട.. ആത്മനോട് നേരില്‍ പറയാം...

  ReplyDelete
 12. മലയാളം പത്രങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടും വന്നിരുന്നില്ല. വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് പ്രിന്‍റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടും മലയാള പത്രങ്ങള്‍ ഇട്ടില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. 23 -ലെ മാതൃഭൂമി മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെല്ലാ എഡിഷനിലും ന്യുസ് ഇട്ടിരുന്നു. മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള, ഭാഷാഭിമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെരു ചര്‍ച്ചയും ഗൌരവം അര്‍ഹിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഒരു പൊതുബോധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതൊരു ഭാഷാചര്‍ച്ചയും സ്വല്പം കാല്പനികമായിപ്പോകുന്നതും. ഇവിടെ, മലയാള ഭാഷ തങ്ങളുടെ സമസ്ത ആശയവിനിമയ മേഖലകളിലും ശക്തമായി ഇടപെടാന്‍ തക്ക ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മുടെ ചിന്താമാതൃകകളെ മാറ്റിപ്പണിയുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സാമൂഹികാവബോധങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമാക്കാനും മുന്‍ബോധങ്ങളെ വിമര്‍ശനാത്മകമായി കാണാനും സഹായിക്കും. ചിന്താപ്രക്രിയെ വിമര്‍ശനാത്മകമാക്കി നിര്‍ത്താന്‍ മാതൃഭാഷയ്ക്കുള്ള ശേഷിയാണ് ഇവിടെ ഊന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്നു തന്നെ, കടകളുടെ ബോര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നുതന്നെ തുടങ്ങുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെക്കാള്‍ അത്തരത്തില്‍ ജാഗരൂകരാവുന്നത് കച്ചവടക്കാരാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ ശേഷിയില്ലാത്തതാണ് എന്ന ധാരണയെയാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത്. ഭാഷയില്‍ പറയുന്നത് മോശമാണ് എന്ന ധാരണ മാറ്റണം. ഇനിയും ചര്‍ച്ചകള്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ...

  ReplyDelete
 13. മലയാള വേദിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ ശ്രമത്തിനു അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...

  ReplyDelete
 14. മലയാളത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറെ ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നത് ആശ്വാസമാണ്. മലയാളം സര്‍വകലാശാല എന്ന ആശയം തത്വത്തില്‍ അംഗീകരിച്ച്‌ എടുക്കാന്‍ പറ്റി. മലയാളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും സാഹിത്യത്തിന്റെ വഴിയെയും നന്നായി തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റുന്ന രീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട പഠന സാമഗ്രികള്‍, മലയാളം മിഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, മലയാളം കംപ്യുട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അങ്ങിനെ കുറേ സംഗതികള്‍. അതിനൊക്കെ മുന്‍കൈ എടുക്കാന്‍ മലയാള വേദിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

  ReplyDelete
 15. ചര്‍ച്ചയിലേയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ പേര്‍ എത്തുന്നതില്‍ സന്തോഷം.
  സുരേഷ് മാഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ ഫയല്‍ മാറ്റിയിട്ടു. നന്ദി.
  ആദര്‍ശ്, പ്രേമന്‍ മാഷ്, മൈലാഞ്ചി, തകര്‍പ്പന്‍, കുഞ്ചിയമ്മ- വീണ്ടും ഇടപെടുമല്ലൊ.

  ReplyDelete
 16. ഈ ശ്രമത്തിന് ആയിരമായിരം അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

  ReplyDelete
 17. ആത്മാ
  ഇത് വളരെ നല്ല സംഗതിയാണ്. ഗൗരവമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക.
  മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ നാം നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ച കുറച്ചു കൂടി തീവ്രമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നു.
  കേരളത്തില്‍ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച്
  മൈക്കിള്‍ തരകന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട്, ഭരണകൂടം വഴി മുകളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്കു വന്നതല്ല
  വിദ്യാഭ്യാസം,മറിച്ച് ജനകീയമായ ഇച്ഛയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരുപ്രക്രിയയാണ് അതെന്നാണ്.
  ഇത്തരമൊരു പ്രവര്‍ത്തനമായിരിക്കും മലയാള ഭാഷയുടെ
  മുന്നോട്ടു പോക്കിന് വഴിതെളിക്കുക എന്നുതോന്നുന്നു.
  പക്ഷേ
  ഭാഷയുടെ ജനകീയവല്ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ രൂപരേഖയെന്താണ്?
  യാക്കോബ്

  ReplyDelete
 18. കല്യാണക്കത്തുകള്‍ പലപ്പോഴും പലര്‍ക്കും ഒരു പടം പോലെയാണ്. വായിയ്ക്കാന്‍ പറ്റാറില്ല. മലയാളി എന്തിനാണോ ഈ ഡംബ് കാണിയ്ക്കുന്നത്?

  മലയാള ഐക്യവേദിയോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 19. മലയാളം മീഡിയം പഠനം:
  ഈ ചര്‍ച്ച നോക്കുക.

  ReplyDelete